In het boek De Helende Reis*) beschrijft Brandon Bays hoe ze een manier gevonden heeft om een tumor ter grootte van een basketbal binnen 6½ week te laten genezen. Brandon ontdekte een manier om direct in contact met het celgeheugen te komen en hoe onverwerkte emoties door inzicht en een vergevingsproces losgelaten kunnen worden zodat een opening ontstaat waardoor 'de Bron' het helingsproces kan voltooien.

*) Engelste titel: The Journey


 

The Journey: toegang tot ons celgeheugen

Sinds enige tijd is vastgesteld dat geheugen niet alleen in onze hersenen, maar in al onze lichaamscellen wordt opgeslagen. Onverwerkte emotionele gebeurtenissen kunnen zich vastzetten in de structuur van onze cellen en kunnen zo lichamelijke en emotionele klachten veroorzaken.

Brandon Bays ontwikkelde op basis van dit gegeven, haar grote kennis van reguliere en alternatieve geneeswijzen, krachtige intuïtie en haar eigen genezingservaring de methode 'de Helende Reis' (The Journey).

Onze cellen vernieuwen zich continue. Het tempo waarin is afhankelijk van de specifieke cel; een cel in het oog is bijvoorbeeld elke 2e dag vernieuwd waar de cellen van de binnenkant van de maag er 3 dagen over doen. Huidcellen hebben iets minder dan 4 weken nodig en levercellen 6.

Deepak Chopra, die jarenlang mensen heeft onderzocht die 'spontaan' genazen, merkte op dat, uitgaande van de celvernieuwing, een tumor in de lever na 6 weken weg zou moeten zijn. Dit is echter niet zo: kennelijk kopieert de nieuwe cel informatie van de oude. Alle mensen uit zijn onderzoek die zichzelf spontaan genazen, hadden twee dingen gemeen: ze hadden een diepe ervaring van wie en wat ze in werkelijkheid zijn (zij noemden dit een Godservaring, oneindige intelligentie, de Stilte, het Licht, de Bron), èn ze hadden op de één of andere manier spontaan toegang gehad tot hun celgeheugen.

Candace Pert beschrijft in haar boek 'Molecules of Emotion' haar voor een Nobelprijs genomineerde onderzoek dat uitlegt hoe emoties ons lichaam beïnvloeden op celniveau. Als trauma's en negatieve emoties niet verwerkt worden, worden ze fysiek opgeslagen als 'celgeheugen' (chemische stoffen in de celreceptoren), en voorkomen hierdoor dat deze cellen deel uitmaken van de constante chemische communicatie die plaatsvindt in het lichaam. Deze 'herinneringen' sluiten de cellen niet alleen af, maar kunnen leiden tot emotionele en fysieke aandoeningen jaren nadat de gebeurtenis origineel plaatsvond.

In het boek 'De helende reis' beschrijft Brandon Bays, iemand met veel ervaring en kennis op het terrein van 'body-mind' genezing (ze werkte jarenlang o.a. met mensen als Deepak Chopra, Anthony Robbins en Wayne Dyer), hoe zij een manier gevonden heeft om direct bij het celgeheugen te komen èn een manier om de onverwerkte emoties zodanig onder ogen te zien, dat ze echt losgelaten kunnen worden. De oude chemische stoffen kunnen afgevoerd worden en de cellen kunnen zich vernieuwen zonder deze oude informatie.

Literatuur:
Quantum Healing, Deepak Chopra, MD, ISBN 0553173324
De helende Reis, Brandon Bays, ISBN 902253569X
Vrijheid is, Brandon Bays, ISBN 90 225 4429 x
De helende reis voor kinderen, Brandon Bays, ISBN 90 225 3858 3

Molecules of Emotion, Candace B Pert, Ph D, ISBN 0-671-03397-2
Everything You Need to Know to Feel Go(o)d, Candace B Pert, Ph D, ISBN 978-1-4019-1060-0

omhoog

Toepassingen

Mensen over de hele wereld boeken steeds opmerkelijker resultaten. Op dit moment bevrijden zowel kinderen als volwassenen zich van alle mogelijke fysieke aandoeningen en emotionele blokkades. Het nodigt mensen uit meer in vrijheid te leven, bevrijd van ziektes en limiterend gedrag. Het enige dat nodig is is de bereidheid de blokkade onder ogen te zien.
Ben je benieuwd naar de ervaringen van mensen die een Journeyproces gedaan hebben bij de Praktijk voor Journeytherapie, kijk dan bij Ervaringen. Bij de FAQ vind je meer informatie over de toepasbaarheid en het effect van Journeyprocessen.

Internationaal staat The Journey steeds meer in de schijnwerpers. Kijk bij Artikelen voor teksten gepubliceerd in verschillende landen. Je vind je er ook persoonlijke verhalen van mensen die verwoorden wat The Journey voor hen betekent.

omhoog

Diamant

Brandon beschrijft in haar boek hoe we allemaal op de wereld komen als een stralende diamand, de Bron zelf. Door de jaren heen raakt deze diamant overschaduwd door allerlei meer of minder alledaagse ervaringen, die een soort lagen van 'shut down' creëen. Bovendien leven we verschillende rollen (kostwinner, ouder, echtgenoot, kind). Vaak laten we daarin het masker zien waarvan we weten dat de omgeving deze het beste accepteerd. Door het doen van Journey processen 'pelt' men deze lagen weer af en ervaart men hoe omvangrijk, licht en vrij en vol potentieel onze essentie werkelijk is. Deze stralende diamant. Er is absoluut geen reden om de wereld een masker voor te houden. Tijdens de Helende Reis leert men ook de levenslessen die in ons doen en laten verscholen liggen. Soms is een antwoord op waarom iets gebeurt is al dat we nodig hebben om verder te kunnen.

omhoog

Wat is een Journeytherapeut?

Vanaf 1999 heeft Brandon Bays een opleiding ontwikkeld om haar kennis over te dragen. Het is haar diepste wens om miljoenen mensen op de wereld de mogelijkheid te bieden zichzelf te genezen en in vrijheid te leven. Een wereldwijd groeiend team van door Brandon Bays zelf getrainde Journeytherapeuten staat dan ook helemaal klaar om mensen die willen genezen - van wat dan ook - te begeleiden op hun innerlijke reis.

Journeytherapeuten hebben een intensief trainingsprogramma van een jaar ondergaan. Een belangrijk onderdeel zijn de minimaal 37 studie-processen. Deze studie-processen zijn een maandlang volgend op het Journeyproces geëvalueerd en allemaal grondig beoordeeld. Deze evaluatie en beoordeling vindt jaarlijks plaats om de accreditatie te kunnen behouden. Daarnaast moeten Journeytherapeuten zich regelmatig bijscholen om zich zelf te blijven ontwikkelen en verdiepen en om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden rondom The Journey wereldwijd.
De eerste Nederlandse Journeytherapeuten hebben in Engeland in december 2002 hun opleiding afgerond.

omhoog